Jak uniknąć niepotrzebnych opłat? Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

smieci-zmiany-minW gminie Brody od 1 lipca br. zostaną zastosowane nowe przepisy o wywozie śmieci, ich segregacji oraz pobierania opłat. Do tego czasu należy wypowiedzieć umowę z firmą wywożącą odpady. Inaczej trzeba będzie ponosić niepotrzebne koszty.

 

 

 

 

 

Najistotniejsze zmiany w gospodarce odpadami:

  • właścicielem odpadów będzie gmina,
  • w zamian za wnoszoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, gmina odbierze każdą ilość odpadów powstałych na posesji,
  • Nie będą funkcjonować umowy pomiędzy mieszkańcami, a firmami wywożącymi odpady,
  • obowiązek złożenia przez mieszkańca deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzór deklaracji zostanie przyjęty uchwałą Rady Gminy w Brodach),
  • odpady zebrane selektywnie odbierane będą taniej niż odpady zmieszane.

W celu uniknięcia jednoczesnego ponoszenia opłat za zagospodarowanie odpadów na rzecz gminy oraz firmy wywozowej, konieczne jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy z firmą wywozową odbierającą od Państwa odpady. Umowę z firmą wywozową należy wypowiedzieć w taki sposób, aby jej ważność kończyła się w dniu 30 czerwca 2013r. Rozwiązanie umowy musi nastąpić na Państwa wyraźny, pisemny wniosek i uwzględniać okres wypowiedzenia wynikający z umowy.

Wzór wypowiedzenia umowy

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat zmian w ustawie pod adresem naszesmieci.mos.gov.pl

Poprawiony: wtorek, 22 stycznia 2013 12:17