Utylizacja azbestu będzie kontynuowana Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

Eternit utylizacja azbest dotacja gmina Brody-mW 2013 roku z terenu gminy Brody usunięto ponad 65 ton odpadów azbestowych. Na początku przyszłego roku będzie można składać kolejne wnioski na dofinansowanie utylizacji eternitu i podobnych materiałów.

W ramach programu przyjętego przez Radę Gminy Brody, od 2007 roku usuwane są wyroby zawierające azbest. Dzięki umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach, w 2013 roku z trzydziestu dwóch posesji w gminie wywieziono ponad 65 ton eternitu. Całkowity koszt akcji wyniósł blisko 21,7 tys. zł. 85% tej kwoty pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach. oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pozostałe koszty pokryła gmina Brody.

Nowy nabór wniosków dotyczących dofinansowania do utylizacji materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Brody będzie prowadzony od początku 2014 roku do końca marca.

loga-azbest-gmina-Brody

Poprawiony: wtorek, 03 grudnia 2013 10:34