Dane do opłaty za śmieci Drukuj
Wpisany przez Ernest Kumek, Rajmund Gębura   

Od 2013 roku mieszkańcy gminy Brody składają deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z biegiem czasu, mogą zdezaktualizować się niektóre dane takie jak: lista osób zamieszkujących gospodarstwo lub właściciel posesji. Urząd Gminy Brody przypomina, że w takim przypadku należy w ciągu 14 dni przesłać do urzędu korektę deklaracji.

Nowy druk deklaracji można pobrać tutaj. Formularz jest potrzebny także w sytuacji, gdy ktoś chce zgłosić posesję do odbioru śmieci.

Pod pojęciem gospodarstwa domowego należy rozumieć gospodarstwo prowadzone samodzielnie przez jedną osobę lub współnie z innymi osobami zamieszkującymi daną nieruchomość.

Gospodarstwo domowe może być prowadzone przez osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, współnie zamieszkujące i gospodarujące. Jeżeli ktoś zamieszkuje lub gospodaruje samodzielnie,osoba taka tworzy odrębne gospodarstwo domowe.

Poprawiony: piątek, 03 kwietnia 2015 07:32