Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Inne Gospodarka odpadami
Poziomy recyklingu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 26 lipca 2017 10:49

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poprawiony: środa, 26 lipca 2017 10:51
Więcej…
 
Jak ograniczyć powstawanie odpadów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marzena Staryczenkow   
poniedziałek, 17 lipca 2017 12:02

Obecnie prawie wszystkie produkty sprzedawane są w opakowaniach, które po zużyciu produktu stają się odpadem. Zapobieganie powstawaniu odpadów jest najbardziej pożądaną i zdecydowanie najlepszą metodą gospodarowania. Brak odpadów oznacza brak problemów z nimi związanych. Zbieranie, transport czy unieszkodliwianie – wszystkie te metody w mniejszym lub większym stopniu wymagają nakładów finansowych, użycia energii i materiałów. Niesegregowane i niezagospodarowane śmieci, które każdy z nas wyrzuca każdego dnia, trafiają na powiększające się składowiska odpadów, co wiąże się dużymi kosztami.
WEDŁUG STATYSTYK GUS, PRZECIĘTNY MIESZKANIEC WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO „PRODUKUJE" 166 KG ODPADÓW ROCZNIE!
Każdy z nas, w swoim domu może podjąć działania sprzyjające ograniczeniu powstawania odpadów. Dzięki temu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach.

Poprawiony: poniedziałek, 17 lipca 2017 12:09
Więcej…
 
Poziomy recyklingu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 18 maja 2017 13:11

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Więcej…
 
INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH NA TERENIE GMINY BRODY. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 kwietnia 2016 08:03

INFORMACJA

O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH NA TERENIE GMINY BRODY

L.p.

Nazwa firmy

Adres siedziby

Adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Dni i godziny przyjmowania odpadów

1

MB Recykling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k. w Kielcach

ul. Bartosza Głowackiego 4A/15

25-368 Kielce

Krynki ul. Długa 3a, 27 – 230 Brody

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Piątek 9:00 – 17:00

2

ATK Recykling

ul. Chorzowska 3

26-600 Radom

Krynki ul. Długa 3a, 27 – 230 Brody

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Piątek 9:00 – 17:00

 
INFORMACJA o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brody. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 kwietnia 2016 08:02

INFORMACJA

o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brody

Nazwa firmy

Oznaczenie siedziby i adres

Telefon

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling,

ul. Chorzowska

26 – 600 Radom

 48 365 11 40
Poprawiony: środa, 20 kwietnia 2016 08:03
 
INFORMACJA o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 kwietnia 2016 07:59

INFORMACJA

o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU

L.p.

Poziomy poszczególnych frakcji odpadów

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

1

osiągniętY poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 

23,02

37,75

39,37

28,11

2

poziom recyklingu I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA następujących frakcji odpadów komunalnych: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA odebranych z obszaru gminy

10,24

20,65

39,58

 

23,31

 

3

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych

100

100

0

99,78

 

 
 
 

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

L.p.

Poziomy poszczególnych frakcji odpadów

2013r.

2014r.

2015r.

1

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA

14,96

17,78

21,85

2

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10) ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY

10,69

25,31

47,84

3

POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH
I ROZBIÓRKOWYCH Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH

0

0

50,82

 
 
 
Poprawiony: środa, 04 maja 2016 09:30
 
INFORMACJA miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brody. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 kwietnia 2016 07:53

INFORMACJA

miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brody zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

 

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego powinny trafiać do instalacji wyznaczonej dla regionu nr 2, wskazanych w niżej wymienionej tabeli.

Nazwa instalacji

Oznaczenie siedziby i adres

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. Janik

ul. Borowska 1; 27-415 Kunów

Nazwa instalacji zastępczej

Oznaczenie siedziby i adres

REMONDIS Sp. z. o.o..

 

RZZO Janczyce - zarządzającą przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki

27-522 Baćkowice

Poprawiony: środa, 20 kwietnia 2016 07:58
 


Czy wiesz, że...

grod2w Lubieni, na jednym ze wzgórz prawdopodobnie istniało kiedyś grodzisko. W 1363 r. wydano prawo lokacji wsi na prawie niemieckim. Zapewne osada rozwijała się bujnie skoro w 1440r. biskup Zbigniew Oleśnicki wystawił przywilej lokacji, na prawie magdeburskim - miasta Lubienia. Z nieznanych przyczyn lokacji nie zrealizowano.