Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Inwestycje

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Inwestycje gminne
Podsumowanie inwestycji gminnych Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 02 listopada 2009 13:06

DSC09893pmmWójt Gminy Brody – Andrzej Przygoda zaprezentował na sesji Rady Gminy Brody w dniu 30 października informację o postępie inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2009 roku.

Według relacji gospodarza gminy, wszystkie zadania realizowane są zgodnie z planem. Najprawdopodobniej w listopadzie zakończone zostaną prace nad przystosowaniem budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Brodach i Stykowie do pełnienia funkcji wiejskich ośrodków kultury.

Poprawiony: poniedziałek, 02 listopada 2009 13:28
Więcej…
 
Remonty na ulicy Kościelnej Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 23 września 2009 13:18

ul.kosc-mNa ukończeniu jest remont drogi powiatowej -  ulicy Kościelnej w Krynkach. Wkład gminy Brody (50% wartości)  wynosi 242,6 tyś. zł.

Przetarg na to zadanie wygrała firma „BUDROMOST” Starachowice za kwotę ponad 485. Tyś. zł. W zakres prac wchodzi remont drogi na długości 430 mb; w tym:
-roboty ziemne - 454 m3
- podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej - 215 m2

Poprawiony: środa, 23 września 2009 14:00
Więcej…
 
Budujemy najwięcej! Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 30 października 2009 09:18

mz-osp-bro-bud-mWedług rankingu samorządów, które wydają najwięcej pieniędzy na inwestycje, gmina Brody jest na najwyższej pozycji spośród wszystkich gmin powiatu starachowickiego. Na liście 102 gmin województwa, zajmujemy aż 9 miejsce i wyprzedzamy miasta, takie jak Wąchock, Kielce, Sędziszów, Bodzentyn czy Nowa Słupia!

Poprawiony: poniedziałek, 02 listopada 2009 10:28
Więcej…
 
Będzie nowy chodnik Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 16 września 2009 12:54

mz-DSC08708kmm21 września br. ruszają prace przy budowie nowego chodnika między Młynkiem a Brodami.  Budowa przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych przy ruchliwej drodze krajowej nr 9.

Nowym chodnikiem będzie można przejść od ulicy Pięknej w Młynku aż do pomnika „Doktor Anki” w Brodach.

Poprawiony: środa, 16 września 2009 14:00
Więcej…
 
Odnowiony park w Brodach Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 15 września 2009 07:13

mz-DSC07487mZakończono prace przy rewitalizacji starego zespołu parkowego w Brodach. Odnowiony park w centrum Brodów stał się dzięki temu się idealnym miejscem na rodzinny spacer.

Poprawiony: środa, 16 września 2009 14:02
Więcej…
 
Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w planie na rok 2009 Drukuj
Wpisany przez Referat Inwestycyjny   
piątek, 10 lipca 2009 10:25

mz-inwest-dr-r-miniI. Kanalizacja i wodociągi

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodach ul. Szkolna, Piaskowa i Akacjowa.

Zadanie zakwalifikowano do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Aktualna wartość zadania to kwota 7 912 302,96 zł. (kwota brutto z 22% VAT-em). Zadanie obejmuje sieć na ulicach Szkolnej, Piaskowej i Akacjowej o łącznej długości 10 857 mb oraz 4 szt przepompownie sieciowe dla 140 posesji.
16 marca 2009 r podpisano pre-umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych tj. 4 747 381,78 zł.
W związku z wejściem w zycie wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wszystkie gminy zostały zobowiązane do dostosowania dokumentacji do wytycznych oraz spełnienia wymogów dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej dla obszarów NATURA 2000. W wyniku wejścia wytycznych po terminie przygotowania dokumentacji pojawiły się niezgodności we wszystkich złożonych wnioskach na terenie naszego województwa w tym także na budowę kanalizacji. Na spotkaniu w dniu 23 czerwca wójt otrzymał zapewnienie Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych, że realizacja wniosku nie jest zagrożona jedynie przedłuży się okres jego realizacji o około 3 miesiące. Zanim weszły w życie omawiane wytyczne planowano rozpoczęcie robót budowlanych na II półrocze 2009 roku.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wodociągu z rur azbestowych w miejscowości Krynki.

W 2009 r zostały zaktualizowane mapy syt - wys dla celów projektowych na odcinkach wodociągu do przebudowy. Projektem objęto wymianę odcinków azbestowych, na ul. Długiej, Górnej i Poprzecznej.
Uzyskano warunki techniczne przebudowy wodociągu z PW i K St oraz z Zarządu Dróg Powiatowych. Prace projektowe są na etapie uzgodnień z mieszkańcami. Z uwagi na brak zgody mieszkańców na wejście z wodociągiem na posesje prywatne wyłączono część odcinka wodociągu na ulicy Górnej i Poprzecznej z opracowania projektowego.
W planie przewidziano na ten cel kwotę 35 000zł.
Poprawiony: piątek, 18 września 2009 09:05
Więcej…
 
Inwestycje wykonane w latach 2007 - 2008 Drukuj
środa, 03 czerwca 2009 13:36

I Kanalizacja i wodociągi

inw-100_0148_mini

1.      Budowa kanalizacji sanitarnej w Młynku ul. Przymiarki.

Wybudowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 4 136 mb oraz dwie przepompownie sieciowe umożliwiające odprowadzanie ścieków z 53 posesji na ulicy Przymiarki oraz w perspektywie rozbudowę sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców Lubieni.

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to kwota: -  1 265 375 zł. z tego:

dotacja NFOŚr i GW                                      - 268 005 zł,

pożyczka WFOŚr i GW                                   - 884 842 zł,

śr. wł. gminy                                                - 112 528 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono.

2.      Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodach ul. Szkolna, Piaskowa i Akacjowa.

Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Aktualna wartość zadania to kwota 6 751 000 zł. (kwota brutto z 22% VAT-em). Zadanie obejmuje sieć kanalizacyjną przy ulicy: Szkolnej, Piaskowej, Akacjowej i Leśnej o łącznej długości 10 857 mb oraz 4 szt przepompowni sieciowych dla 140 posesji.

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną obecnie jest w trakcie oceny merytorycznej. Lista projektów rekomendowanych ma być ogłoszona z końcem grudnia 2008r. Maksymalne dofinansowanie ze strony RPO  wynosi 60%.Środki własne w wysokości 40%.

Poprawiony: piątek, 18 września 2009 09:51
Czytaj więcej...
 
Będzie wygodnie i bezpiecznie Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 23 czerwca 2010 14:00

mz-DSC06762min

Trwają prace drogowe na ulicy Dużej w Rudzie. Droga o długości ok. 1,1km, uzyska szerokość pięciu metrów. Dla bezpieczeństwa pieszych wybudowany będzie szeroki, dwumetrowy chodnik o długości 940m. Wybudowana będzie kanalizacja burzowa (230mb) oraz korytka odwadniające. Poprawione będą zjazdy na posesje. Po zakończeniu prac, będzie można wygodnie dojechać do Starachowic.

Poprawiony: czwartek, 30 września 2010 13:23
Więcej…
 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 9 z 9

Czy wiesz, że...

kolo-wodnejuż w XVI wieku na rzece Kamiennej w Krynkach istniała zapora wodna? W1578r. funkcjonowały tu trzy koła wodne napędzające urządzenia hutnicze. Nie jest wykluczone, że  kuźnica realizowała szereg poważnych dostaw rządowych. Za te zasługi dzierżawca zakładu - Walenty Duracz został nobilitowany do stanu szlacheckiego.

elektronik sigara