Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Inwestycje Remonty zgodnie z planem

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Remonty zgodnie z planem Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 28 czerwca 2013 13:38

inwestycje-2013-gmina-brody-mNa ostatniej sesji Rady Gminy Brody wójt Andrzej Przygoda referował wykonanie inwestycji w trakcie sześciu miesięcy 2013 roku. Najważniejsze zadania są już zrealizowane. Wszystkie szkoły w gminie - z wyjątkiem najmniejszej placówki w Rudniku - mają teraz place zabaw.


Inwestycje gminne przewidziane do realizacji w 2013r.:
• Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków, Lipie, Lubienia, Krynki i Brody. Przy szkołach powstaną cztery place zabaw. W Stykowie natomiast zostanie zmodernizowane boisko szkolne. Jego nawierzchnia z modułów polipropylenowych podobna będzie to tych na tzw. „Orlikach". Łączna wartość zadania wynosi ponad 342 tys. złotych, z czego kwota ok. 222.5 tys. zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin zakończenia całości zadania: 31.07.2013 roku.
• Przebudowa drogi gminnej w Dziurowie ul. Skośna. Zadanie za łączną kwotę ok. 71,5 tys. zł. zostanie wykonane do końca lipca br.
• Przebudowa ul. Podlesie w Lubieni. Zakończył się przetarg na wykonanie tej inwestycji. Koszt zadania wynosi ok. 88,2 tys. zł.
• Przebudowa drogi gminnej Kuczów - Świrta ul. Południowa. Na to zadanie w lipcu zostanie rozpoczęta procedura przetargowa.
• Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody.
• Przebudowa drogi powiatowej Nr 0613T Starachowice – Adamów –Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów. Prace są w trakcie realizacji. Wartość inwestycji realizowanej wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Starachowicach wynosi ponad 1 417 tys. zł.
• Przebudowa drogi powiatowej Lipie przez wieś. Rozpoczęto procedurę przetargową na to zadanie. Remont będzie wykonany wspólnie z ZDP w Starachowicach.
• Wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lubienia wraz z rozbudową oczyszczalni w Krynkach. Termin wykonania zadania upływa 31.07.2014r.
• Wymiana rur azbestowych na wodociągu w Krynkach. Termin realizacji: 29 sierpnia 2013r.
• Przedłużenie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brody ul. Radomska. Termin realizacji: 31.08.2013r.
• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ośrodku zdrowia
w Brodach z siedzibą w Krynkach". W ramach projektu przebudowany zostanie parking przy ośrodku zdrowia w Brodach , dobudowane zostaną nowe miejsca parkingowe , wyremontowane schody wejściowe do poradni dziecięcej, podjazd dla wózków inwalidzkich, przy poradni dziecięcej powstanie mini plac zabaw , zamieszczone zostaną trzy tablice informacyjne o Gminie Brody i jej zasobach przyrodniczych , historycznych i kulturowych. Termin zakończenia zadania: 31.07.2013 roku.
• Wykonanie ogrodzenia boiska w Adamowie od ul. Szkolnej. Prace zaplanowano na okres wakacji.
• Przebudowa kotłowni i przyłącza gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Krynkach. Prace zostaną wykonane w czasie wakacji.

 


Inwestycje:

 

Poprawiony: wtorek, 02 lipca 2013 13:32
 

Czy wiesz, że...

fascynacja-mprzy Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach dzaiałają cztery zespoły śpiewacze, dwie grupy taneczne oraz Gminna Orkiestra Dęta?