Wypięknieje brzeg zalewu Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki, Klaudia Adamus   
piątek, 10 lutego 2017 14:38

W bieżącym roku rozpocznie się rozbudowa drogi biegnącej nad Zalewem Brodzkim po stronie Brodów i Krynek. Ta poważna inwestycja nie tylko ułatwi życie mieszkańcom ale wyraźnie poprawi atrakcyjność turystyczną gminy Brody.

Nie będzie to tylko naprawa drogi. Jezdnia będzie poszerzona, wykonane będą nowe warstwy konstrukcyjne, pobocza bitumiczne oraz odwodnienie. Skarpa drogi od strony zalewu będzie umocniona płytami ażurowymi. Przy drodze wybudowane będzie oświetlenie uliczne, parkingi, ścieżki rowerowe, chodniki oraz zatoki autobusowe. W planach jest też przebudowa skrzyżowań. Inwestycja realizowana będzie w cyklu dwuletnim poprzez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach.

W finansowaniu inwestycji uczestniczy gmina Brody. W budżecie na 2016r., na ten cel przeznaczono 1,56 mln zł. W bieżącym roku, pozostałe koszty własne zadania poniesie powiat starachowicki. W 2016 roku, projekt uzyska 50% dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

   
Rozbudowywana będzie droga nad Zalewem
Brodzkim od strony Krynek i Brodów.

Nad Zalewem Brodzkim powstanie m. in.
duży parking.

Poprawiony: piątek, 10 lutego 2017 15:10