Procedury wstrzymują budowę Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 17 listopada 2010 09:10

Brody-ul.Nad-Torami-minMieszkańcy ulicy Nad Torami w Brodach niecierpliwie czekają na budowę drogi do swych domostw. Dokumenty niezbędne do budowy drogi przygotowane były przez gminę Brody już w 2005 roku. Sytuacja prawna jest skomplikowana a uzgodnienia projektu trwają do dziś. W zeszłym tygodniu gmina wykonała tymczasowy remont drogi polegający na wyrównaniu gruntu i ułożeniu warstwy tłucznia.

Obecnie istniejąca nawierzchnia , choć wielokrotnie remontowana, jest w złym  stanie. Związane jest to m.in. z dużymi spadkami terenu. Skomplikowana sytuacja prawna drogi usytuowanej na  terenach kolejowych opóźnia rozpoczęcie jego przebudowy. Dodatkowo pod ziemią biegnie ważna linia światłowodowa i  telekomunikacyjna, na której przebudowę musiał wyrazić zgodę właściciel, czyli PKP. Konieczna jest również przeniesienie istniejącej sieci wodociągowej i gazowej. Projekty tych zmian zostały już wykonane i uzgodnione. Projekt budowy drogi  jest obecnie na etapie konsultacji z Regionalną Dyrekcją  Ochrony Środowiska w Kielcach. Instytucja ta stawia wysokie wymagania dotyczące ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na środowisko naturalne. RDOŚ żąda m. in.  budowy tuneli dla płazów i innych małych zwierząt, opracowania sposobów zabezpieczenia gruntów przed ewentualnym zanieczyszczeniem oraz przeprowadzenia remontu poza okresem lęgu ptaków. Na początku listopada br. Urząd gminy przesłał do Kielc poprawioną dokumentację. W ubiegłym tygodniu wykonano tymczasowy remont tej drogi polegający na wyrównaniu gruntu i położeniu warstwy tłucznia. „Obecnie nie można określić dokładnej daty budowy drogi . Będziemy starać się o dofinansowanie tej inwestycji z budżetu państwa – w ramach tzw. schetynówek  lub ze środków unijnych”- informuje Sławomir Mąka Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy w Brodach.

Poprawiony: środa, 17 listopada 2010 10:07