Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Inwestycje Inwestycje zgodnie z planem

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Inwestycje zgodnie z planem Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 01 sierpnia 2011 13:34

DSC06850g-minBez opóźnień odbywa się realizacji inwestycji w gminie Brody. Choć dopiero minęło pół roku budżetowego, to wiele zaplanowanych wcześniej zadań już wykonano. Część z nich jednak wciąż czeka na swoja kolej.

Trwa realizacja największego tegorocznego zadania w gminie: budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach: Szkolnej, Piaskowej i Akacjowej w Brodach.

Na zadanie, gmina otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 w kwocie 3 mln 207 tys. 186 zł. Pozostałe 40% kosztów pokrywa samorząd. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na 31 października br. Wykonano ponadto przedłużenie sieci sanitarnej na ulicy kolejowej w Stykowie (koszt 12 tys. 997 zł), budowę linii o długości 81 metrów na ulicy Zakanale w Krynkach (13 tys. 671 zł) oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej (76 m) i wodociągowej (145 m) w Kuczowie (12 tys. 478 zł).

swietlicaKr-minW gminie Brody otwarto czwartą świetlicę, która mieści się w budynku O.S.P. w Krynkach.  Całkowity koszt adaptacji budynku i wyposażenia placówki wynosi 64 tys. 394 zł brutto. Na to zadanie uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 41 tys. 882 zł.

Listę inwestycji drogowych otwiera ulica Północna w Dziurowie. Gmina wyegzekwowała ten remont od Polskich Kolei Państwowych przy okazji prac prowadzonych przez PKP na okolicznym wiadukcie. Kompleksowo rozwiązano odwodnienie drogi poprzez wykonanie podziemnego kolektora kanalizacji deszczowej o łącznej długości 60 mb.

Wykonano studnie chłonną na przebiegającym tam cieku wodnym kierując wodę do kolektora. Modernizacja ta rozwiąże problem zamarzającej podczas zimy wody pod wiaduktem. Na odcinku 80mb (400m2) wykonano nakładkę bitumiczną wraz z korektą łuków poziomych. W ramach wyegzekwowanych od PKP środków wykonane zostanie oznakowanie pionowe drogi. Wartość w/w robót  wynikająca z podpisanego z PKP porozumienia to kwota 40 000 zł netto.

Po zakończeniu prac, gmina wykonała umocnienia skarp rowu przebiegającego wzdłuż  jednej posesji w Dziurowie (długość 40m.) Dzięki temu woda nie wypływa już na drogę gminną. Koszt robót wyniósł 3 650zł

jablonna-minZakończył się pierwszy etap remontu ulicy Spacerowej w Jabłonnie – zniszczonej po ubiegłorocznych ulewach. Za kwotę ok. 98 429zł brutto  wykonano odwodnienie, umocnienie skarp i utwardzenie poboczy. Na zadanie, gmina otrzymała dotację od polskiego rządu w ramach programu naprawy zniszczeń popowodziowych. 21 lipca, Wójt Gminy Brody otrzymał od Jerzego Millera - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przyrzeczenie kolejnej dotacji w wysokości 700 tys. zł. Pomoc ta zostanie spożytkowana na wykonanie nawierzchni dogi o długości 900 metrów.

Ponadto w gminie Brody wykonano umocnienie rowu i montaż barier sprężystych w Rudniku przy ulicy Górnej, a także porządkowanie poboczy ulic: Jodłowej w Młynku, Polesie w Adamowie, Relaksowej w Brodach i Łącznej w Kuczowie.

W trakcie przygotowań jest dokończenie budowy chodnika dla pieszych w Krynkach. Zadanie będzie realizowane wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Starachowicach przy udziale środków z budżetu gminy w wysokości 20 000 zł. Jest to kontynuacja zadania realizowanego w roku ubiegłym tj. wybudowanie chodnika na odcinku od ul. Skalnej  do skrzyżowania z ul. Długą. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, w bieżącym roku zostanie wykonany chodnik wraz z elementami odwodnienia. Natomiast w przyszłości przebudowana zostanie na tym odcinku jezdnia. Ponadto, ZDP na terenie gminy wykona remont mostu na rzece Kamiennej w Stawie Kunowskim i przebudowę drogi Starachowice - Dziurów.

 

Realizacja pozostałych inwestycji uzależniona jest od otrzymanych dotacji. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gmina chce uzyskać dofinansowanie na budowę sieci wodno- kanalizacyjnej na osiedlu Górki w Brodach. Z tego samego źródła obiecana jest dotacja na  utworzenie placu zabaw w Kuczowie. Natomiast wnioski na strefy rekreacji dla małych dzieci w Adamowie i Dziurowie, z powodu braku środków, umieszczone zostały na liście rezerwowej. Złożony jest wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o dotację na przebudowę ulicy Aptecznej w Brodach. Ponadto, w ramach Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Edukacji, gmina stara się o tablice multimedialne dla szkół w Dziurowie i Lubieni oraz wyposażenie sali językowej dla Szkoły Podstawowej w Adamowie.

Poprawiony: poniedziałek, 01 sierpnia 2011 13:47
 

Czy wiesz, że...

macieknajwiększym drzewem w gminie Brody jest dąb "Maciek". Owód jego pnia  wynosi aż 7 metrów!