Dofinansowanie dla Kół Gospodyń Wiejskich! Drukuj
Wpisany przez Marzena Staryczenkow   
piątek, 10 maja 2019 07:02

Marimr-logo-arimr-logo

 

Trwa nabór wniosków o pomoc finansową na realizacje zadań dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019. Wnioski są już przyjmowane do czasu wyczerpania środków.

Wniosek składa się do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji, może być złożony nie później niż do dnia określonego w Rozporządzeniu tj. do dnia 31 października 2019 r., przy czym za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się  datę faktycznego wpływu tego wniosku do Agencji.


Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków, ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi:
3000 złotych - jeżeli koło gospodyń wiejskich ma nie więcej niż 30 członków, 4000 złotych - jeżeli koło gospodyń wiejskich ma od 31 do 75 członków, 5000 złotych - jeżeli koło gospodyń wiejskich ma ponad 75 członków.Informacje szczegółowe znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich.

 

Wniosek i instrukcja wypełnienia do pobrania poniżej.

WNIOSEK

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

Poprawiony: piątek, 10 maja 2019 10:48