Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 27 sierpnia 2020 08:57

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia „Brody nad Kamienną" adres: ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody (KRS: 0000253010); na realizację zadania pod nazwą: „Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny". Do dnia 07.09.2020r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18), Wójt Gminy Brody informuje, że w dniu 25.08.2020r. Stowarzyszenie „Brody nad Kamienną" złożyło ofertę na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kwota wnioskowanej dotacji wynosi 2 000 zł.
Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl;
2) Na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody - www.brody.info.pl;
3) w siedzibie Urzędu Gminy Brody – na tablicy ogłoszeń.
Uwagi dotyczące tej oferty można zgłaszać do Urzędu Gminy Brody poprzez platformę ePUAP: /BRODY/skrytka. lub listownie na adres: Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3, 27- 230 Brody.

Skan oferty stowarzyszenia jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.

Poprawiony: czwartek, 27 sierpnia 2020 10:27
 

Czy wiesz, że...

kapl-dziurkatastrofalna powódż w 1903r. zniszczyła tamę i wszystkie urządzenia fabryczne w Brodach? Jedną z Konsekwencji kataklizmu był rozwój chorób, w tym malarii. Miejscowa legenda głosi, że epidemię powstrzymała interwencja św. Jana Nepomucena, którego figurę umieszczono w kapliczce we wsi Dziurów. Imię świętego nosi jedna z ważniejszych ulic tej miejscowości.

elektronik sigara