Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Projekt "Starachowicki Inkubator Zawodów"

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Projekt "Starachowicki Inkubator Zawodów" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
środa, 09 września 2020 13:04

   Projekt "STARACHOWICKI INKUBATOR ZAWODÓW" realizowany jest przez CERTES sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatem Starachowickim w ramach Działania 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego. Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


Celem projektu jest podniesienie z. własnej inicjatywy kompetencji i kwalifikacji istotnych na rynku pracy uczestników projektu, tj. osób dorosłych w wieku 50 lat i więcej, w tvm osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących powiat starachowicki. Realizacja powyższego nastąpi dzięki udziałowi w kwalifikacyjnych kursach zawodowych (zakończonych egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie), odpowiadających im indywidualnym potrzebom w okresie VII.2020-VI.2021.

Kryteria przystąpienia do projektu;
1. Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów formalnych:

• przedłożenie kompletu poprawnie uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych
• pozostawanie osobą dorosłą w wieku 50 lat i więcej (mającą w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończony 50 rok życia)
• zamieszkiwanie obszaru powiatu starachowickiego w rozumieniu przepisów KC.
2. Dodatkowo przyznawane będą punkty za spełnienie kryteriów premiujących:
• osoba z niepełnosprawnością - orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument wydany przez lekarza potwierdzający stan zdrowia
• kobieta
• osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie - wykształcenie ponadgimnazjalne
• osoba sprawująca opiekę nad osobą zależną (oświadczenie)
3. Ocena merytoryczna - na podstawie wypełnionego przez kandydata kwestionariusza zostaną ocenione:
• sytuacja społeczno-ekonomiczna
• sytuacja zawodowa (edukacja, doświadczenie zawodowe, okres bez pracy)
• chęć udziału w projekcie i gotowość przystąpienia do egzaminów certyfikujących
• realna potrzeba wsparcia oraz adekwatność oferowanych w projekcie form wsparcia (tj. kurs kwalifikacyjny fryzjerski, kosmetyczny, na kucharza, na sprzedawcę, na opiekuna osoby starszej, na asystenta osoby niepełnosprawnej). Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy wsparcia.

W związku z powyższym zwracam się z serdeczną prośbą o rozpropagowanie informacji na temat projektu wśród osób spełniający cli powyższe kryteria formalne.
Formularz zgłoszeniowy do projektu ..STARACHOWICKI INKUBATOR ZAWODÓW" dostępny jest:
- w wersji papierowej w pokoju 306 III piętro Starostwa Powiatowego w Starachowicach
- w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego www.spstarachowice.bip.doc.pl oraz Powiatu Starachowickiego www.powiat.starachowice.pl

Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Starachowicach w terminie do dnia 12 września 202()r. Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie jest ograniczona, w związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń.

Ponadto informuję, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz Powiatu Starachowickiego dostępny jest również Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
..STARACHOWICKI INKUBATOR ZAWODÓW" - link do strony projektu: http://www.powiat.starachowice.pl/?pid=1&ca=show&id=3888

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 09 września 2020 14:55
 

Czy wiesz, że...

kapl-dziurkatastrofalna powódż w 1903r. zniszczyła tamę i wszystkie urządzenia fabryczne w Brodach? Jedną z Konsekwencji kataklizmu był rozwój chorób, w tym malarii. Miejscowa legenda głosi, że epidemię powstrzymała interwencja św. Jana Nepomucena, którego figurę umieszczono w kapliczce we wsi Dziurów. Imię świętego nosi jedna z ważniejszych ulic tej miejscowości.

elektronik sigara