Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego w dniu 02.08.2022 r. Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 29 lipca 2022 08:49

W dniu 29.07.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach Komisja przetargowa stwierdziła, że do pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody, obręb 0003, gmina Brody, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 132/4 o powierzchni 0,1092 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KI1H/00025018/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Starachowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych zakwalifikowano:
1. Joanna Barbara i Janusz Wiktor małżeństwo Sikora.

W/w oferenci spełnili warunki przetargowe i zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w przetargu.

Pobierz dokument w formacie pdf - listę osób zakwalifikowanych do przetargu (170 KB)

Poprawiony: piątek, 29 lipca 2022 08:55