Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Projekt KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Projekt KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
wtorek, 09 sierpnia 2022 10:26

KAM-M-Kompleksowa-Aktywizacja---
Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. rozpoczęła realizację projektu „KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych" projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-26-0010/21 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Cel główny projektu: Wzrost aktywności zawodowej osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa świętokrzyskiego, będących uczestnikami projektu, uzyskany poprzez udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, realizowanych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie naboru w okresie trwania projektu (01.04.2022-30.06.2023).

Działania kierowane do osób zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, w wieku 18-29 lat, (w szczególności miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów), w tym wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiet, osób z kategorii NEET, osób o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami, imigrantów z Ukrainy.

W ramach Projektu oferujemy Uczestnikom:

WSPARCIE DORADCZE I POŚREDNICTWO PRACY – Wsparcie będzie polegało na identyfikacji potrzeb osób młodych, pozostających bez zatrudnienia oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.
SZKOLENIA ZGODNE Z IPD umożliwiające nabycie/podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych oraz uzyskanie formalnego ich potwierdzenia (certyfikat po pozytywnie zdanym egzaminie zewnętrznym) np.:

– UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE ORAZ MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

– MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO

– SPAWACZ

– KOPARKO-ŁADOWARKI

– KOSMETYCZKA

– NOWOCZESNY PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

PŁATNA PRAKTYKA W MIEJSCU PRACY (DLA 120 OSÓB)

Wiecej informacji na stronie Akademii Przedsiębiorczości: https://ap.org.pl/projekty/kompleksowa-aktywizacja-osob-mlodych/

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNICY MAJĄ ZAPEWNIONE: wymagane dla kursu badania lekarskie, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia, ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń, egzaminy zewnętrzne po ukończonych szkoleniach, zwroty koszty dojazdów i/lub kosztów opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, stypendium.

Prowadzimy ciągły nabór do lutego 2023 r. lub do utworzenia pełnego naboru uczestników.

W projekcie KAM mogą uczestniczyć osoby bierne zawodowo lub bezrobotni niezarejestrowani w urzędzie pracy, w tym także niepracujący studenci studiów zaocznych – niestacjonarnych, a także niepracujący studenci dzienni i absolwenci; spełniają kryterium wiekowe, mają od 18 do 29 lat, zamieszkujący województwo świętokrzyskie.

 

 

 

Czy wiesz, że...

bocian.czchciałbyś na własne oczy zobaczyć bocian czarnego? Ten rzadki gatunek wybrał na miejsce gniazdowania niedostępne partie rezerwatu "Rosochacz". Miłośnik przyrody dostrzeże tam wiele ciekawych gatunków flory i fauny.