Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Dla stowarzyszeń Debata ze stowarzyszeniami

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Debata ze stowarzyszeniami Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

rada-pozytku-gmina-brody-stowarzyszenia-ngo-mW Brodach - jednej z kilku gmin wiejskich w województwie - funkcjonuje Rada Działalności Pożytku Publicznego. Na zebraniu w dniu 28 czerwca spotkali się przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych. Rozmawiano o zadaniach zrealizowanych z gminnych dotacji, analizowano przyznane nagrody sportowe i dyskutowano nad planami dalszej działalności.

W skład gremium wchodzą delegaci stowarzyszeń (trzy osoby, które uzyskały najwięcej głosów na walnym zebraniu przedstawicieli trzeciego sektora w gminie Brody), dwie osoby - przedstawiciele Urzędu Gminy Brody oraz jedna osoba reprezentująca Radę Gminy w Brodach. W minionym spotkaniu, jako ekspert z głosem doradczym uczestniczyła pani Dorota Dyka – Skarbnik Gminy Brody.

Rada zaakceptowała sprawozdanie z przyznawania nagród za wyniki sportowe finansowanych z budżetu gminy Brody. Jan Kosiela – Sekretarz Gminy Brody a zarazem przewodniczący tzw. Rady Pożytku mówił, że na podstawie złożonych wniosków oraz regulaminu uchwalonego przez Radę Gminy, przyznano gratyfikacje finansowe dla zawodników i trenerów. Otrzymało je siedem osób z Wędkarskiego Klubu Sportowego „Kiełb” uprawiających wędkarstwo rzutowe oraz pięć osób z Ludowego Klubu Biegacza „Rudnik”. Rada Działalności Pożytku Publicznego w Brodach omawiała także współpracę gminy ze stowarzyszeniami. Referowano, że w 2017 roku przeprowadzono dwa otwarte konkursy ofert i realizowano sześć zadań z tzw. małych grantów (tryb uproszczony). Łączna wysokość środków wydatkowanych na podstawie powyższych procedur wyniosła 162 763,00 zł. Około 80% tej kwoty wydano na działania związane ze sportem. 18 tys. zł przeznaczono na profilaktykę alkoholizmu, 9 tys. zł na działalność kulturalną oraz po 3 tys. zł na pomoc społeczną i na wspieranie uzdolnionej młodzieży. Na zebraniu dyskutowano także nad konkursami rozstrzygniętymi w bieżącym roku. Przedstawiciele stowarzyszeń przedstawili plany działalności w 2019 roku i wnieśli swoje uwagi co do poprawy jakości współpracy gminy z trzecim sektorem.

Kolejne spotkanie omawianego gremium planowane jest na listopad br. Wtedy to rada wyda opinię na temat programu współpracy gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku. Dokument ten zawiera m. zasady przyznawania samorządowych dotacji.

Poprawiony: piątek, 29 czerwca 2018 14:16
 

Czy wiesz, że...

bocian.czchciałbyś na własne oczy zobaczyć bocian czarnego? Ten rzadki gatunek wybrał na miejsce gniazdowania niedostępne partie rezerwatu "Rosochacz". Miłośnik przyrody dostrzeże tam wiele ciekawych gatunków flory i fauny.