Dyrektor szkoły z doktoratem! Drukuj
środa, 27 stycznia 2021 10:18

Grzegorz Księżak - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krynkach obronił doktorat w zakresie nauk teologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Pani Marzena Bernat – Wójt Gminy Brody gratulowała mu tego, że jest pierwszym nauczycielem w gminie z tytułem doktorskim.W minionym roku, Grzegorz Księżak - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krynkach obronił doktorat w zakresie nauk teologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Pani Marzena Bernat – Wójt Gminy Brody gratulowała mu tego, że jest pierwszym nauczycielem w gminie z tytułem doktorskim.

Dr Księżak od wielu lat zajmuje się problematyką dorastającej młodzieży w aspekcie psychologiczno-pedagogicznym oraz edukacji religijnej. W związku z tym, podjął pracę w zespole autorskim i redakcyjnym podręczników do nauczania religii. Rozprawa doktorska Grzegorza Księżaka mam tytuł „Edukacja religijna w klasach I-III gimnazjum na podstawie założeń programowych katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce w wybranych wersjach podręcznikowych".

Oprócz treści teologicznych, dyrektor analizuje w niej sytuację psychologiczną oraz pedagogiczną gimnazjalistów. Opracowanie to, jest nie tylko zwieńczeniem dotychczasowej pracy pedagogiczno-katechetycznej autora, ale także podsumowaniem edukacji młodzieży gimnazjalnej.

Uroczysta promocja i przysięga doktorska odbyła się 4 lipca 2020 roku w Lublinie. Doceniając dotychczasową pracę jak i zaangażowanie na rzecz edukacji i katechizacji, dekretem biskupa radomskiego, dr Grzegorz Księżak został mianowany rejonowym metodykiem oraz wizytatorem nauczania religii w Diecezji Radomskiej.